Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Slovenska Bistrica in Bohinjska Bela

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Slovenska Bistrica in Bohinjska Bela

26. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 63, Datum: 26. 7. 2013, Stran: 2226

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem so naslednji poslovni prostori, okrepčevalnici s pomožnimi prostori:

  • v vojašnici Vincenca Repnika, Slovenska Bistrica, v izmeri 111,28 m2,
  • v vojašnici Boštjana Kekca, Bohinjska Bela, v izmeri 256,63 m2.

Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovnih prostorov, za opravljanje gostinske in trgovinske dejavnosti.

Izhodiščna mesečna najemnina za navedene poslovne prostore znaša:

  • v vojašnici Vincenca Repnika, Slovenska Bistrica: 460,00 EUR,
  • v vojašnici Boštjana Kekca, Bohinjska Bela: 110,50 EUR.

Za nepremičnine se sklene najemna pogodba za obdobje pet let.

Več

Pogoji za sodelovanje: Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe.

Razpisnik: Ministrstvo za obrambo

Rok: Rok za oddajo ponudb je 20. 8. 2013, do 15. ure.

V roku za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino.

Dodatne informacije: Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni od dne 5. 8. 2013 do dne 14. 8. 2013, od 9. ure do 12. ure, na telefonski številki: 031/686-345.

Ogled nepremičnin bo potekal:

  • v vojašnici Vincenca Repnika, Slovenska Bistrica: dne 6. 8. 2013, od 8. ure do 10. ure, dne 8. 8. 2013, od 10. ure do 12. ure, dne 12. 8. 2013, od 8. ure do 10. ure (kontaktna oseba: Franc Štefanič, Tel: 040/463-677),
  • v vojašnici Boštjana Kekca; Bohinjska Bela: od dne 5. 8. 2013 do dne 9. 8. 2013, od 9. ure do 14. ure, v ostalih dneh je potreben predhodni dogovor (kontaktna oseba: Robert Rimahazi, Tel: 041/625-102).

Objavo javnega zbiranja ponudb najemodajalec objavlja tudi na spletni strani: www.mo.gov.si, skupaj z vzorcem najemnih pogodb.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj