Javna dela odprta tudi za brezposelne zaradi stečaja ali poslovnih razlogov

Javna dela odprta tudi za brezposelne zaradi stečaja ali poslovnih razlogov

26. 07. 2013

Vir in informacije: Zavod RS za zaposlovanje, 15. 7. 2013, www.ess.gov.si

Odslej se v javna dela ne glede na trajanje brezposelnosti lahko vključijo tudi starejši ali nižje izobraženi, ki so izgubili zaposlitev iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije podjetja. Brezposelni, ki so bili v javno delo vključeni manj kot eno leto, se lahko še vključijo za obdobje razlike do enoletne vključitve.

Zavod za zaposlovanje (Zavod) je na spletni strani objavil spremembo javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2013. Na podlagi spremenjenega povabila se v javna dela ne glede na trajanje brezposelnosti lahko vključijo tudi:

  • brezposelni, starejši od 50 let, ki jim je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije podjetja,
  • brezposelni s I. ali II. ravnjo izobrazbe (končano ali nedokončano osnovno šolo), ki jim je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije podjetja.

Poleg tega se v programe javnih del lahko vključijo tudi brezposelni, ki so bili vključeni v javno delo manj kot eno leto, in sicer za obdobje razlike do enoletne vključitve.

Še naprej se v javna dela lahko vključujejo naslednje skupine brezposelnih, kot je veljalo do sedaj:

  • brezposelni invalidi, ne glede na trajanje brezposelnosti,
  • brezposelni, ki so bili zadnjih 6 mesecev neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi, pri čemer so:

-       mlajši od 30 let,

-       starejši od 50 let,

-       prejemajo denarno nadomestilo ali denarno socialno pomoč (pri centru za socialno delo),

-       imajo I. ali II. raven izobrazbe oziroma usposobljenosti (končano ali nedokončano osnovno šolo),

-       so pripadnik romske skupnosti,

-       so starši invalidnih ali dolgotrajno bolnih otrok,

-       so osebe po prestani zaporni kazni ali

-       so osebe, ki živijo same in imajo enega ali več vzdrževanih članov (sami preživljate otroke v starosti do 26 let, ki se šolajo in ne prejemajo nobene preživnine),

  • dolgotrajno brezposelni, ki so več kot 2 leti prijavljeni med brezposelnimi.

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti. Za vključitev v javna dela morajo brezposelni v celoti ustrezati vsaj eni od omenjenih skupin, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu.

Javno povabilo omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in drugih sorodnih področjih. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.

Programi javnih del se izvajajo od leta 1991. Od takrat je bilo v javna dela vključenih skupaj več kot 126.000 brezposelnih. V skoraj 2.500 programov javnih del, ki jih izvaja nekaj manj kot 1.200 izvajalcev, je bilo v prvi polovici letošnjega leta vključenih 4.031 brezposelnih. Med njimi je bilo 58,0 % žensk, 38,5 % dolgotrajno brezposelnih, 31,1 % starejših od 50 let, 27,9 % prejemnikov denarne socialne pomoči, 25,7 % mlajših od 30 let in 21,8 % invalidov. Največ programov javnih del, približno tretjina, je potekalo na področju socialnega varstva.

Poglejte si:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj