Kdo je oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Kdo je oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

23. 07. 2013

Objavljeno: http://si.biznis-plus.com/, 26. 6.2013, Avtor: LeitnerLeitner

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je z namenom spodbujanja zaposlovanja določen kategorij oseb in zmanjšanja obremenitev samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti določil nekatere ugodnosti pri plačevanju prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se bodo uporabljale od 1.7.2013 dalje:

1. Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce

Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev (prispevkov na bruto plačo):

  • v višini 30% za zaposlene, ki so dopolnili 60 let starosti, oz.
  • v višini 50% za zaposlene, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine.

Oproščeni del prispevka delodajalca za zgoraj navedene kategorije zaposlenih plačuje Republika Slovenija.

2. Delno vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev mlajših oseb in mater, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti

Delodajalci lahko za osebe, ki niso dopolnile 26 let starosti in matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti, uveljavijo vračilo prispevkov delodajalca (prispevkov na bruto plačo):

  • za prvo leto zaposlenosti v višini 50 % prispevkov delodajalca;
  • drugo leto pa v višini 30 % prispevkov delodajalca.

Delno vračilo prispevkov se lahko uveljavlja le v primeru, če delodajalec za te zaposlene ni uveljavil vračila prispevkov oziroma enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov (npr. Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb). Delno povračilo bo možno zgolj za nove zaposlitve, sklenjene po 1.7. 2013.

3. Delna oprostitev plačila prispevkov ob prvem vpisu v register

Osebe vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposleni, bodo:

  • v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, oproščene plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 50% zneska prispevka;
  • v naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30% zneska prispevka.

Razliko do polnega zneska prispevkov bo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pokrivala Republika Slovenija. Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje velja zgolj ob prvem vpisu v register. Delno oprostitev bo mogoče uveljavljati zgolj za vpise v register, opravljene po 1.7.2013.

Sprememba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Na podlagi zgoraj navedenih sprememb v zvezi z delno oprostitvijo oz. vračilom prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter spremembo na področju prispevkov za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti so bili objavljeni dopolnjen REK-1 obrazec in iREK obrazec. Dopolnjeni obrazci se začnejo uporabljati s 1.7.2013.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj