Javni razpis URE-GEN-I-2013-2 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Javni razpis URE-GEN-I-2013-2 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

23. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 60, Datum: 19. 7. 2013, Stran: 2131

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;

B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;

C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;

D. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;

E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;

F. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;

G. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;

H. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za ukrepe, ki so predmet razpisa.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 500.000,00 EUR.

Razpisnik: GEN-I, d.o.o.

Rok: Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno 29. 7. 2013 dalje. Prvo odpiranje vlog bo 2. 8. 2013. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 11. 10. 2013. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev, bo sofinancer objavil zaključek razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Rado Kotar, e-pošta: rado.kotar@gen-i.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh sofinancerja: www.gen-i.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj