Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za opravljanje gostinskih storitev - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za opravljanje gostinskih storitev - Ljubljana

16. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 12. 7. 2013, Stran: 2080

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem so delovni prostori, v izmeri 284,90 m2, v stavbi na Tržaški cesti 25, Ljubljana.

V naravi navedeni prostori predstavljajo:

  • prostor CN005B v pritličju (kuhinja in bife s tehnološko opremo ter opremljena jedilnica), v obsegu 243,30 m2,
  • kletne prostore CRK 32, CRK 33, CRK 33/2, CRK 33/3 in CRK 36-del (delno opremljeno skladišče, garderoba in WC), v skupnem obsegu 41,60 m2.

Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja gostinske dejavnosti – zagotavljanje prehrane za zaposlene pri najemodajalcu in študente.

Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ki znaša 4,00 EUR/m2 oziroma 1.139,60 EUR za skupno 284,90 m2 prostorov (vse brez DDV).

Več

Najemna pogodba se sklene za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Fakulteta za elektrotehniko

Rok: Rok za oddajo ponudb je 30. 7. 2013, najkasneje do 10. ure.

Ponudnik mora v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 9.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani organizatorja: www.fe.uni-lj.si.

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: izr. prof. dr. Tadej Kotnik, Tel: (01) 476-87-68.

Zainteresirani ponudniki si bodo lahko prostore ogledali 22. 7. 2013, ob 9. uri. Izven tega termina ogled prostorov ni možen.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj