Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2013

Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2013

16. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 12. 7. 2013, Stran: 2072

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelne osebe in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor,
  • registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. avgusta 2013,
  • poslovni sedež mora biti na območju Mestne občine Maribor,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic.

Vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev, po izteku 12 mesecev oziroma najkasneje do 31. 12. 2014 pa mora prejemnik občini predložiti poročilo, v katerem bo poročal o namenski porabi sredstev in o uspešnosti realizacije samozaposlitve.

Tiste fizične osebe, ki so že pridobile sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih, niso upravičene do finančnih sredstev po tem razpisu.

Vrednost razpisa: Vrednost razpisa znaša 222.830,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Razpis je odprt do vključno ponedeljka, 2. 9. 2013, do 15. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Stanko Perša, Tel: 220-14-53, ali tajništvo 220-14-11 ali pišete na e-naslov: mestna.obcina@maribor.si, z navedbo »Razpis za samozaposlitev«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje.

Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor: www.maribor.si, rubrika »Razpisi in javne objave«.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj