Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi

16. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 12. 7. 2013, Stran: 2066

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50 % skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup strojev in opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Krediti niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Krediti niso namenjeni financiranju obratnih sredstev.

Bistveno je, da se bodo nova delovna mesta odpirala v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost oziroma investicija, ki je predmet vloge, realizirala v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno,Trbovlje ali Zagorje ob Savi.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, drugi zasebniki, vpisani v ustrezen register, gospodarske družbe, zadruge, ki izpolnjujejo naslednji pogoj: imajo sedež dejavnosti oziroma podružnico na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Več o pogojih

Razpisnik: Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev oziroma do 15. 12. 2013.

Dodatne informacije: Vse informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR, Tel: (03) 566-05-04 in (03) 566-05-05.

Razpisna dokumentacija: Vlogo za dodelitev kredita in garancije lahko prosilci dobijo na Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj