Javni razpis za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Piran

Javni razpis za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Piran

09. 07. 2013

Objavljeno: Občina Piran, 20. 6. 2013, www.piran.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za projekte malega gospodarstva v skupni višini 160.000,00 EUR, za posojilojemalce s sedežem v občini Piran.

Posojila se bodo dodeljevala za naslednje namene:

  • za nakup nove ali popolnoma obnovljene opreme oz. osnovnih sredstev (razen transportnih 
  • sredstev in opreme),
  • za nakup, gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
  • za nakup, ureditev in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
  • za nematerialne investicije: nakup patentov, licenc, know – how-a, tehničnih izboljšav in  
  • nepatentiranega tehničnega znanja.

Investicija, ki je predmet subvencije, se mora v občini Piran ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlogo za dodelitev posojila s subvencionirano obrestno mero lahko vložijo:

  • mikro in majhna podjetja, ki ustrezajo merilom za mikro in majhne družbe po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12) in
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • s sedežem dejavnosti oz. krajem poslovne enote, na katero se nanaša investicija, na območju občine Piran.

Razpisnik: Občina Piran

Rok: Rok za oddajo vlog je od dneva objave javnega razpisa do dneva porabe sredstev oz. najkasneje do 25. 10. 2013.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Prosilci oddajo vlogo za dodelitev posojila  na obrazcu: »Vloga za dodelitev dolgoročnega posojila s subvencionirano obrestno mero za projekte malega gospodarstva v letu 2013«, ki  je dosegljiv na spletni strani: www.piran.si.

Obrazec vloge lahko zainteresirani prosilci prevzamejo tudi v glavni pisarni Občine Piran oz. v času uradnih ur tudi na Uradu za gospodarstvo in turizem Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, kjer lahko interesenti prejmejo dodatne informacije v zvezi z razpisom.

Informacije o posojilih s subvencionirano obrestno mero lahko prosilci prejmejo tudi na Banki Koper d.d., PE Lucija, Obala 114A, 6320 Portorož, Kontaktni osebi: Tjaša Kolarec, Tel: (05) 674 33 05) in Tatjan Vidmar, Tel: (05) 674 33 06.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj