Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2027

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2027

28. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 28. 6. 2024, Stran: 1693

V Javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2027 (Uradni list RS, št. 43/24 z dne 24. 5. 2024), se v prvem odstavku točke »14. Roki in način prijave na javni razpis«, spremeni datum 1. roka za oddajo vlog, in sicer tako, da se po novem glasi:

»1. rok za oddajo vlog je 15. 7. 2024,«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj