Javni poziv za sofinanciranje vzorčnih projektov rabe lesa v gradnji

Javni poziv za sofinanciranje vzorčnih projektov rabe lesa v gradnji

28. 06. 2024

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 10. 6. 2024, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javni poziv za sofinanciranje vzorčnih projektov rabe lesa v gradnji. Sredstva v višini 600.000 evrov so namenjena rabi lesa na javnih stanovanjskih objektih, kot so šole, upravne stavbe, domovi za starejše občane in športni objekti, katerih lastniki so osebe javnega prava.

Z razpisom želi ministrstvo zbrati potencialne projekte gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov, s katerimi bi promovirali lesne proizvode v obliki javnih demo lesenih objektov. Takšna oblika promocije ni pomembna zgolj z vidika krepitve gozdno-lesne verige, ampak tudi z vidika prikazovanja učinkov tovrstne gradnje na znižanje ogljičnega odtisa.

Na javni poziv se lahko prijavijo tako idejni projekti v fazi ideje, kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, kot tudi že deloma izvedeni projekti gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov. Ministrstvo bo prispele idejne projekte presojalo tudi glede vpliva na dvig prepoznavnosti pozitivnih učinkov gradnje z lesom ter vgradnjo izdelkov in storitev na osnovi lokalnih materialov in znanja.

Vgradnja deleža lesa ali lesnih tvoriv v stavbah, ki se potegujejo za javna sredstva, mora biti najmanj 30 odstotkov prostornine vgrajenih materialov. Poleg tega mora znašati delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu vsaj 80 odstotkov prostornine vgrajenih materialov.

Na javni poziv se lahko prijavijo osebe javnega prava. To so samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi ter ostale osebe javnega prava.

Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali med 7. marcem in 22. novembrom 2024. Upravičeni stroški so stroški izdelave projektne in druge dokumentacije, pripravljalnih del in stroški gradnje ter informiranje in obveščanje javnosti. Ministrstvo sofinancira do 70 odstotkov upravičenih stroškov, pri čemer je minimalni znesek sofinanciranja med 100.000 in 200.000 evrov, višina razpisanih sredstev pa znaša 600.000 evrov. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Rok za prijave je 8. julij 2024.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj