Javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letu 2024 - Gospodarske strukture Slovencev v zamejstvu v letu 2024 (JR GSSZ 2024)

Javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letu 2024 - Gospodarske strukture Slovencev v zamejstvu v letu 2024 (JR GSSZ 2024)

18. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 14. 6. 2024, Stran: 1552

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je podpreti izvajanje aktivnosti gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu za ohranjanje slovenstva zunaj matične države in njegovega povezovanja s Slovenijo na področju gospodarstva.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

 • krepitev ekonomske moči avtohtonih manjšin in gospodarski razvoj slovenskega zamejskega prostora,
 • krepitev gospodarskega sodelovanja in povezovanja med zamejskim in slovenskim gospodarstvom,
 • vzdrževanje gospodarskih struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu, ki predstavlja širši slovenski narodni prostor.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela redno zaposlenih (plač) ter pogodbenega dela v zamejskih gospodarskih strukturah za osebe, ki v zamejskih gospodarskih strukturah delujejo na področju aktivnosti, ki spodbujajo razvoj gospodarstva, kot npr. promocijska dejavnost, mapiranje terena ter priprava baz podatkov - popis in včlanjevanje gospodarskih subjektov, organizacija, koordinacija in izvedba projektnih nalog s področja gospodarstva, in sicer za naslednje teritorialne sklope:

 • Sklop 1 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji,
 • Sklop 2 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji,
 • Sklop 3 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem,
 • Sklop 4 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem (območje severne Istre, reško zaledje, Gorski Kotar) in
 • Sklop 5 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem (Med(ži)murje, Obkolpje, Obsotelje, Zagreb z okolico).

Več o tem

Ciljne skupine/upravičenci: Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v zamejstvu, ki se ukvarjajo z ekonomskim razvojem avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000,00 EUR, in sicer za naslednje teritorialne sklope:

 • Sklop 1 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji: 60.000,00 EUR,
 • Sklop 2 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji: 60.000,00 EUR,
 • Sklop 3 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem: 60.000,00 EUR,
 • Sklop 4 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem (območje severne Istre, reško zaledje, Gorski Kotar): 60.000,00 EUR in
 • Sklop 5 - gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem (Med(ži)murje, Obkolpje, Obsotelje, Zagreb z okolico): 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Rok: Rok za oddajo vlog na javni razpis je 28. junij 2024.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo izključno po e-pošti: gp.mgts@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letu 2024 - Gospodarske strukture Slovencev v zamejstvu v letu 2024«.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: Javne objave Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport | GOV.SI.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj