Sprememba Javnega razpisa »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025«

Sprememba Javnega razpisa »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025«

18. 06. 2024

1 1
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 14. 6. 2024, Stran: 1541

V Javnem razpisu Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (Uradni list RS, št. 106, Ob-2819/22) se:

1. Pravne podlage se spremenijo tako, da se v zadnji alineji namesto ».« doda »,« in se dodata novi alineji, ki se glasita:

»- Sheme državne pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024-2030 - MSP« (št. priglasitve: BE04-2632616-2024, datum potrditve sheme: 22. 4. 2024; trajanje sheme: 31. 12. 2026),

- Sheme državne pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024-2030 - RRI« (št. priglasitve: BE06-2632616-2024, datum potrditve sheme: 29. 5. 2024; trajanje sheme: 31. 12. 2026).«

2. Točka 10.2. Sofinanciranje aktivnosti v okviru Faze B (za Sklop I in Sklop II) se spremeni tako, da se v zadnji alineji namesto ».« doda »,« in se dodata novi alineji, ki se glasita:

»- Sheme državne pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024-2030 - MSP« (št. priglasitve: BE04-2632616-2024, datum potrditve sheme: 22. 4. 2024; trajanje sheme: 31. 12. 2026),

- Sheme državne pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024-2030 - RRI« (št. priglasitve: BE06-2632616-2024, datum potrditve sheme: 29. 5. 2024; trajanje sheme: 31. 12. 2026).«

Skladno z navedenimi spremembami se spremeni tudi besedilo Razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletni strani: www.spiritslovenia.si/razpis/391.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj