Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 - RRPO 2013

Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 - RRPO 2013

02. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 28. 6. 2013, Stran: 1937

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo raziskovalno razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo podjetja izvajala v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji in partnerji konzorcija morajo biti gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 4.312.000,00 EUR. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo sklepa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do poteka razpisa.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Razpis bo odprt do porabe sredstev. Upoštevajo se vloge, ki bodo oddane na pošto ali prispele v vložišče ministrstva najkasneje 6. 9. 2013.

Dodatne informacije: Uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kontaktni osebi: dr. Matej Novak, Tel: (01) 400-36-34 in mag. Martin Štiglic, Tel: (01) 400-37-17, vsak delovni dan, med 9. in 10. uro. Dodatne informacije so dosegljive tudi preko e-pošte: rrpo2013.mgrt@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Vsa dokumentacija, besedilo razpisa in obrazci ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani: www.mgrt.gov.si (javni razpisi).

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj