Sprememba pogodbe o zaposlitvi na pobudo delavca

Sprememba pogodbe o zaposlitvi na pobudo delavca

11. 06. 2024

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 22. 5. 2024, www.findinfo.si, Avtor: Eva Zabukovec, odvetnica

Z novelo Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1D, ki je pričela veljati 16. 11. 2023, so bile uvedene določene novosti oz. dopolnitve v zvezi s predlogom delavca za spremembo pogodbe o zaposlitvi oz. predlogom za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. ZDR-1 je do tedaj določal, da spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga katerakoli stranka in da sprememba velja, če na to pristane tudi nasprotna stranka. Zadevnih določb novela ni spremenila.

Spremenjen je bil 49. člen ZDR-1, in sicer je bil razlog za spremembo oz. dopolnitev člena v tem, da se implementira zahtevo Direktive 2019/1152/EU, ki državi nalaga ureditev, ki delavcu omogoči, da od delodajalca zahteva drugo, bolj predvidljivo in varnejšo obliko zaposlitve, kadar je ta na voljo.

Glede na namen spremembe, ki ga je navedel zakonodajalec v postopku sprejemanja te novele, delavec lahko predlaga spremembo oz. sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi z namenom izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela (npr. namesto pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali namesto pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas).

To pravico delavec lahko uresniči na način, da, pod pogojem, da je zaposlen 6 mesecev ali več oz. da se je poskusno delo izteklo (če je bilo to, ob upoštevanju delovnopravnih predpisov, podaljšano), predlaga svojemu delodajalcu spremembo pogodbe o zaposlitvi oz. sklenitev nove pogodbe. Delodajalec mora pisno utemeljiti svojo odločitev v zvezi s predlogom delavca najkasneje v 30 dneh.

Novela je določila tudi časovno omejitev pri podajanju enakih predlogov delavca. Tako mora v primeru, da delavec delodajalcu poda enak predlog za spremembo oz. sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi z namenom izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela, delodajalec pisno utemeljiti svojo odločitev le, če je od predhodno podanega predloga preteklo najmanj eno leto.

Nadalje sta bila z novelo ZDR-1D sprejeta tudi nova člen 65.a in 67.a., ki določata, da lahko delavec, ki neguje otroka, starega do osem let, ali zagotavlja oskrbo iz četrtega odstavka 182. člena ZDR-1, in delavec, ki je žrtev nasilja v družini v času trajanja delovnega razmerja, zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja predlagata sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas. Prvi za določen čas, drugi pa za obdobje urejanja zaščite, pravnih in drugih postopkov ter odpravljanja posledic nasilja v družini.

Delodajalec mora svojo odločitev v zvezi s tovrstnimi predlogi delavca pisno utemeljiti najkasneje v 15 dneh.

Z novelo ZDR-1D pa se je spremenil tudi 68. člen, ki sedaj dodatno določa, da v primeru, če delavec predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, mora delodajalec svojo odločitev pisno utemeljiti najkasneje v 15 dneh.

V primeru, da delodajalec ne ravna skladno z navedenimi določbami, torej se ne odzove na predlog delavcev v postavljenih rokih, 217a. člen ZDR-1 to ravnanje opredeljuje kot prekršek in se delodajalec - pravna oseba lahko kaznuje z globo od 1.500 do 4.000 evrov.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj