7. javni razpis za aktivnost - Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

7. javni razpis za aktivnost - Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

11. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 7. 6. 2024, Stran: 1407

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Javni razpis se deli na:

 • sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma,
 • sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017,
 • sklop C, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in
 • sklop D, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 370.000 EUR, od tega:

 • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 110.000 EUR (sklop A);
 • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 120.000 EUR (sklop B);
 • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 125.000 EUR (sklop C);
 • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 15.000 EUR (sklop D).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 1. julija 2024 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Skupne kmetijske politike.

Dodatne informacije:

 • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana (ARSKTRP), Tel: (01) 580-77-92, Fax: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si,
 • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije,
 • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj