Javni poziv za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje v letu 2024 (DEMO LES 2024)

Javni poziv za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje v letu 2024 (DEMO LES 2024)

11. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 7. 6. 2024, Stran: 1519

Namen poziva: Namen javnega poziva je zbiranje potencialnih projektov, to je gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada, namenjenih promocijskim aktivnostim, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje.

Zadevna oblika promocije ni pomembna zgolj z vidika krepitve gozdno-lesne verige, ampak tudi z vidika prikazovanja učinkov tovrstne gradnje na znižanje ogljičnega odtisa, kar je tudi eden izmed ciljev Evropske komisije pri prestrukturiranju gradbeništva (New European Bauhaus).

Predmet poziva: Predmet javnega poziva so projekti gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje. Na poziv se lahko prijavi projekte vse od idejne faze naprej, kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, pa vse do deloma že izvedenih projektov. Projekti ob prijavi še ne smejo biti zaključeni.

Za promocijo javnih demo lesenih objektov za različne namene so primerni; javni stanovanjski objekti, šole, vrtci, upravne stavbe, domovi za starejše občane, športni objekti, kulturni domovi, mladinski centri, gasilski domovi in drugi podobni objekti, katerih lastniki so izključno osebe javnega prava.

Javno-zasebno partnerstvo ni dovoljeno.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Pozivnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Rok: Rok za predložitev vlog je 8. 7. 2024.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo in pojasnila so prijaviteljem dosegljive na e-poštnem naslovu: zoran.bricman@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. MGTŠ bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/zbirke/javne-objave/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/zbirke/javne-objave/.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj