Sprememba Javnega razpisa za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024

Sprememba Javnega razpisa za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024

31. 05. 2024

0 2
Koristnost članka
0 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 31. 5. 2024, Stran: 1363

1. V Javnem razpisu za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024 (Uradni list RS, št. 18/24, v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju 1. Osnovni podatki o javnem razpisu, v vrstici z naslovom »Vložitev vloge na javni razpis:«, besedilo »7. 6. 2024« nadomesti z besedilom »20. 6. 2024«.

2. V poglavju 8. Finančne določbe se besedilo poglavja spremeni tako, da se glasi: »Finančne določbe so v 14. členu uredbe, pri čemer je zbirna vloga v skladu s četrtim odstavkom 14. člena uredbe vložena v skladu z Uredbo o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23 in 110/23).«.

3. Ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

4. Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj