Sprememba Javnega poziva JP-OVE-01 - nepovratna sredstva za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote ...

Sprememba Javnega poziva JP-OVE-01 - nepovratna sredstva za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote ...

31. 05. 2024

Sprememba Javnega poziva JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 31. 5. 2024, Stran: 1390

Borzen, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana objavlja spremembo Javnega poziva JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 109/23 z dne 27. 10. 2023 (v nadaljevanju Javni poziv JP-OVE-01):

1. Oddaja vlog za prijavo projektov na sklop 2 ni več mogoča, in sicer za vse tipe naprav. Javni poziv za sklop 2 za tipe naprav: B - proizvodnjo električne energije iz vetrne energije (B 1.1. in B 1.2.) se zaključi.

2. Oddaja vlog za prijavo projektov na sklop 5 ni več mogoča, in sicer za vse tipe naprav. Javni poziv za sklop 5 za tipe naprav: G - proizvodnjo toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso) in H - Toplotne črpalke in sprejemniki - naprave večje ali enake 50 KW (H 1.1., H1.2. in H 1.3.) se zaključi.

Vsa ostala določila Javnega poziva JP-OVE-01 ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Borzen, d.o.o.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj