Objavljen javni razpis za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij

Objavljen javni razpis za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij

28. 05. 2024

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 24. 5. 2024, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 24. maja 2024 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani: www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko - Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024 - 2027. V sklopu razpisa bo na dveh odpiranjih na voljo 68,7 milijona EUR.

Namen javnega razpisa je gospodarsko prestrukturiranje obeh premogovnih regij s spodbujanjem novih delovnih mest in raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga ter pripomogle k hitrejšemu zelenemu prehodu.

Javni razpis bo prispeval k naslednjim ciljem: dvig dodane vrednosti na zaposlenega v premogovni regiji, zmanjšanje odvisnosti gospodarstva Zasavske in SAŠA premogovne regije od fosilnih goriv, večje število tujih in/ali domačih investicij in diverzifikacija gospodarstva v premogovni regiji.

Na razpis se lahko prijavijo slovenska podjetja, kot so opredeljena v skladu z ZPOP-1, pa tudi podjetja, ki delujejo v katerikoli drugi članici EU in ob oddaji vloge nimajo sedeža ali podružnice v Sloveniji, bodo pa ustanovili sedež ali podružnico najkasneje do prvega izplačila subvencije (Uredba GBER). Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih.

V okviru javnega razpisa bo  za sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na voljo okvirno 68.700.000,00 EUR. Za operacije velikih podjetij iz premogovne regije Zasavje bo na voljo predvidoma 15.720.000 EUR in za operacije malih in srednje velikih podjetij iz te regije 10.480.000 EUR. Za operacije velikih podjetij v regiji SAŠA bo na voljo predvidoma 12.750.000 EUR, za operacije malih in srednje velikih podjetij pa 29.750.000 EUR.

Sofinancirane bodo operacije, ki so skladne s prednostnimi področji Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije ter se bodo nanašale na: vzpostavitev nove poslovne enote ali širitev zmogljivosti poslovne enote ali diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote v nove izdelke, ki niso bili predhodno proizvedeni v podjetju ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu proizvajanja izdelkov ali zagotavljanja storitev v poslovni enoti, na katere se nanaša operacija.

Minimalni prag operacije predstavlja vsoto upravičenih stroškov naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev ter mora znašati najmanj 500.000 EUR.

Upravičenec mora najkasneje v treh letih po datumu zaključka operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2029 ustvariti nova delovna mesta, število delovnih mest je odvisno od vrednosti upravičenih stroškov operacije, in obsega najmanj dve (za vrednost upravičenih stroškov operacije 500.000 EUR do 1 mio EUR) in največ 50 delovnih mest (vrednost upravičenih stroškov operacije nad 12 mio EUR). Ustvarjena nova delovna mesta mora upravičenec ohranjati vsaj tri leta za MSP in pet let za velika podjetja od datuma, ko so nova delovna mesta ustvarjena

Predvidena sta dva roka za oddajo vlog, 1. 7. 2024 in 2. 12. 2024.

Več o javnem razpisu

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj