1. javni razpis za podintervencijo podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju

1. javni razpis za podintervencijo podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju

28. 05. 2024

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 24. 5. 2024, Stran: 1195

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena ustanovitvi in začetnemu delovanju kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Cilj razpisa: Cilj podintervencije podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju (v nadaljnjem besedilu: podintervencija) je prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov upravičenca zahtevam trga s skupnim dajanjem blaga v promet in izpolnitev obveznih razvojnih ciljev.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 5.000.000 eurov.

Razdelitev sredstev po sklopih je naslednja:

  • 1.500.000 eurov za 1. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je organizacija proizvajalcev, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo,
  • 1.500.000 eurov za 2. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je skupina proizvajalcev za skupno trženje, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo, razen vlagatelja, ki je priznana skupina proizvajalcev za sektor gozdni lesni proizvodi,
  • 500.000 eurov za 3. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je skupina proizvajalcev za skupno trženje, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo, za sektor gozdni lesni proizvodi,
  • 1.000.000 eurov za 4. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je skupina proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo in
  • 500.000 eurov za 5. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je skupina izvajalcev iz Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/207 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorca certifikata, ki potrjuje skladnost s pravili o ekološki pridelavi (UL L št. 29 z dne 1. 2. 2023, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/848/EU), ki je vpisana v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. junija 2024 od 8. ure do vključno 29. avgusta 2024, do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj