Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2027

Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2027

28. 05. 2024

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 24. 5. 2024, Stran: 1220

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je gospodarsko prestrukturiranje Zasavske premogovne regije in Savinjsko-Šaleške premogovne regije (v nadaljnjem besedilu: SAŠA premogovna regija) s spodbujanjem novih delovnih mest ter raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga.

Cilji razpisa: Cilji, h katerim prispeva javni razpis, so:

  • dvig dodane vrednosti na zaposlenega v premogovni regiji,
  • zmanjšanje odvisnosti gospodarstva Zasavske in SAŠA premogovne regije od fosilnih goriv,
  • večje število (tujih/domačih) investicij v premogovni regiji,
  • diverzifikacija gospodarstva v premogovni regiji.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Razpisana vrednost javnega razpisa znaša največ 68.700.000,00 EUR.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Rok: Roki in način prijave na javni razpis

  • 1. rok za oddajo vlog je 1. 7. 2024,
  • 2. rok za oddajo vlog je 2. 12. 2024.

V kolikor bodo vsa razpoložljiva sredstva porabljena že v okviru prvega roka za oddajo vlog, se drugi rok za oddajo vlog prekliče, kar agencija objavi v Uradnem listu RS.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k javnemu razpisu in razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: spp@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet delovnih dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, se bodo v primeru prvega odpiranja prenesla v drugo odpiranje, nepravočasna vprašanja drugega odpiranja pa ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani agencije.

Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani agencije, zato pri postavljanju vprašanj pazite, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Morebitni prijavitelji bodo o vseh spremembah glede razpisa sproti obveščeni preko spletne strani agencije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj