Sprememba Javnega razpisa »Spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS« (JR IPCEI CIS NOO)

Sprememba Javnega razpisa »Spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS« (JR IPCEI CIS NOO)

14. 05. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 39, Datum: 10. 5. 2024, Stran: 1097

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa »Spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS« (JR IPCEI CIS NOO) (ukrep Investicija D Čezmejni in večdržavni projekti - Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitev, komponenta 6: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K6), na stebru Digitalna preobrazba) objavljenega dne 26. 4. 2024 v Uradnem listu RS, št. 35/24, št. objave Ob-2102/24.

V točki 10.1 Upravičeni stroški se v četrtem odstavku spremeni prvi stavek tako, da se glasi:

»Upravičeni so le v nadaljevanju navedeni stroški, če so neposredno povezani z izvedbo projekta in so nastali od dneva oddaje projektnega predloga na ministrstvo dalje.«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj