Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2024

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2024

30. 04. 2024

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 20. 3. 2024, www.spiritslovenia.si

Če ste državni, regionalni ali lokalni organ, javno-zasebno partnerstvo ali MSP (velja le za kategorijo Odgovorno in vključujoče podjetništvo) od koder koli v EU ali pridružene države v okviru stebra MSP programa enotnega trga in ste delali na uspešni pobudi, ki je spodbudila vaše gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vas pozivamo k sodelovanju!

Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva, prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike.

Če ste državni, regionalni ali lokalni organ, javno-zasebno partnerstvo ali MSP (velja le za kategorijo Odgovorno in vključujoče podjetništvo) od koder koli v EU ali pridružene države v okviru stebra MSP programa enotnega trga in ste delali na uspešni pobudi, ki je spodbudila vaše gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vas pozivamo k sodelovanju!

Obstaja šest kategorij:

  • Spodbujanje podjetniškega duha

Nagrajuje pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah.

  • Vlaganje v podjetniške spretnosti

Nagrajuje pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje podjetniških in vodstvenih spretnosti ter spretnosti zaposlenih.

  • Podpiranje digitalnega prehoda

Nagrajuje inovativne politike in pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, zaradi katerih je Evropa najprivlačnejši kraj za ustanovitev podjetja, njegovo poslovanje, rast in širitev na enotnem trgu, poenostavitev zakonodajnih in upravnih postopkov za podjetja ter izvajanje načela „najprej pomisli na male“ v korist malih in srednjih podjetij ter podporo digitalnemu prehodu podjetij, ki jim omogoča razvoj, trženje in uporabo vseh vrst digitalnih tehnologij, proizvodov in storitev.

  • Izboljšanje poslovnega okolja in podpiranje internacionalizacije poslovanja

Priznava politike in pobude, ki spodbujajo podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije.

  • Podpiranje trajnostnega prehoda

Nagrajuje politike in pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki podpirajo trajnostni prehod in okoljske vidike, kot so krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost, čista energija, učinkovita raba virov ali biotska raznovrstnost, na primer s trajnostnim razvojem znanj in spretnosti ter povezovanjem in financiranjem.

  • Odgovorno in vključujoče podjetništvo

Priznava nacionalne, regionalne in lokalne pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev ali majhna in srednja podjetja (MSP) - (do prijave so upravičena majhna in srednja podjetja kot so opredeljena v definiciji MSP (europa.eu)), ki podpirajo družbeno odgovornost med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za podporo podjetništva med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno nezaposleni, legalni migranti, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin.

Namig: Ker je novi zeleni dogovor glavna prednostna naloga Evropske komisije, bo trajnostni vidik upoštevan pri vsaki kategoriji.

Velika nagrada žirije se lahko podeli v kateri koli kategoriji in bo podeljena najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi.

Povezava do prijave na javni poziv

Izbiranje poteka v dveh fazah - šele po dokončanju začetne izbire na nacionalni ravni se udeleženci lahko vključite v tekmovanje za Evropske nagrade. Ugledna žirija bo izbrala končne zmagovalce, ki bodo razglašeni na podelitvi novembra 2024 v Budimpešti, na Madžarskem.

Z zanimanjem pričakujemo vaše prijave, ki jih lahko posredujete na predpisanem obrazcu najkasneje do 10. 6. 2024.

Za vse informacije o nagradah obiščite: https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en.

***

Več informacij o nacionalnih tekmovanjih lahko dobite pri svoji nacionalni kontaktni osebi:

SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, Slovenija

Verovškova 60, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontaktna oseba: Jerica Vidmar, Sektor za spodbujanje podjetništva

Tel: +386 590 89 510, E-naslov: jerica.vidmar@spiritslovenia.si

Spletna stran: www.spiritslovenia.si

Pobuda Evropske komisije

GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj