11. Digitalni zajtrk z razlogom

11. Digitalni zajtrk z razlogom

30. 04. 2024

Datum: 15. maj 2024, od 8.30 do 10.00 ure

Kraj: na spletu preko aplikacije MS Teams

V sredo, 15. maja 2024, od 8.30 do 10.00 vabljeni na brezplačno spletno predstavitev Uredbe (EU) 2023/988 o splošni varnosti proizvodov, ki bo potekala preko aplikacije Microsoft Teams Meeting.

Uredba 2023/988/EU je nadomestila Direktivo 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov in Direktivo Sveta 87/357/EGS v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov, ki sta bili v Republiko Slovenijo preneseni z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Ur. list RS, št. 101/03). Direktivo 2001/95/ES je bilo treba revidirati in posodobiti, da bi zagotovili skladnost z razvojem harmonizacijske zakonodaje Evropske unije in zakonodaje o standardizaciji ter boljše delovanje odpoklica proizvodov iz varnostnih razlogov.

Uredba 2023/988/EU določa jasna in podrobna pravila, ki ne dopuščajo možnosti za razhajanja pri prenosu v nacionalno pravo držav članic. Izbira uredbe namesto direktive poleg tega omogoča boljše doseganje cilja zagotavljanja skladnosti z zakonodajnim okvirom za nadzor trga za proizvode, ki spadajo na področje uporabe harmonizacijske zakonodaje Evropske unije, kjer je veljavni pravni instrument prav tako uredba, in sicer Uredba 2019/1020/EU. Hkrati taka izbira ob dosledni uporabi pravil o varnosti proizvodov po vsej Evropski uniji dodatno zmanjša regulativno breme.

Program:

Program bo obsegal preglede zakonodajnih zahtev s poudarkom na novostih, ki jih prinaša nova uredba, predvsem v zvezi z digitalizacijo in razvojem novih tehnologij, porastom spletne prodaje in novih tveganj. 

O predavateljici: Breda Goršek, sekretarka, vodja Sektorja za prost pretok blaga in storitev na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport z dolgoletnimi izkušnjami na področju splošne varnosti proizvodov in zagotavljanju varnih proizvod na trgu.

Udeležba je brezplačna.  

Prijave sprejemajo preko e-prijavnice do vključno ponedeljka, 13. maja 2024.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj