Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024

Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024

30. 04. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 26. 4. 2024, Stran: 985

Predmet razpisa: Predmet Javnega razpisa za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024 je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak, protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Cilji razpisa: Cilj intervencije je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Javni razpis prispeva k specifičnemu cilju: SO2 krepitev tržne usmerjenosti ter kratkoročno in dolgoročno povečanje konkurenčnosti kmetij, vključno z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji; skupnemu kazalniku učinka: O.24. Število produktivnih naložbenih operacij ali enot zunaj kmetij, ki prejemajo podporo ter obravnava potrebo: P08 Povečanje produktivnosti, konkurenčnosti ter tehnološki razvoj v gozdarstvu.

Namen razpisa: Podpora je namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak, protierozijsko vzdrževane gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in se dodeli kot vrednost na enoto v obliki nepovratne finančne pomoči.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.000.000 eurov, od tega:

  • sklop A: za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture 800.000 eurov in
  • sklop B: za protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak 200.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja 2024 do vključno 23. septembra 2024 do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj