Javni razpis za spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS

Javni razpis za spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS

30. 04. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 26. 4. 2024, Stran: 1001

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij, vključenih v projekt skupnega evropskega interesa za skupno evropsko infrastrukturo podatkov in storitev - projekt naslednje generacije infrastrukture in storitev v oblaku (v nadaljevanju: IPCEI CIS) pri izvedbi raziskovalno razvojnih dejavnosti vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju infrastrukture podatkov in storitev v oblaku.

Cilj IPCEI CIS in s tem tudi cilj javnega razpisa je vzpostaviti skupno in večnamensko pan-evropsko medsebojno povezano in varno infrastrukturo za procesiranje podatkov; razviti zmogljivosti, ki v realnem času lahko zadostijo potrebam uporabnikov blizu virov, kjer se podatki generirajo; oblikovati varne in interoperabilne platforme za sektorske uporabe, ki omogočajo izmenjavo in deljenje podatkov iz skupnih evropskih podatkovnih prostorov. Cilj javnega razpisa je podpreti projekte podjetij ali konzorcijev podjetij, vključenih v IPCEI CIS, ki bodo zagotovili razvoj vsaj sedmih rešitev za obdelavo podatkov, razvitih in integriranih v pilotni fazi.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja raziskovalno razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, vključenih v pomemben projekt skupnega evropskega pomena IPCEI CIS, in sicer faze raziskav, razvoja in inovacij, vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev, ki se razvijejo skozi sodelovanje v skupnem evropskem konzorciju podjetij na IPCEI CIS.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 21. 6. 2024.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem razpisu so objavljene na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/ in so na voljo na ministrstvu, na e-naslovu: ipcei-cis.mgts@gov.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Nepravočasna vprašanja ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Zainteresirani prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj