Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024-2025 (JR Start-up konzorcij)

Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024-2025 (JR Start-up konzorcij)

16. 04. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 12. 4. 2024, Stran: 890

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo preko zagotavljanja brezplačnih podpornih storitev za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja.

Podporne storitve bodo prispevale:

 • h krepitvi inovativnega podjetniškega potenciala;
 • k pospeševanju ustanavljanja novih inovativnih zagonskih podjetij;
 • k povečevanju števila novoustanovljenih inovativnih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem; in
 • k izboljšanju razvojnega potenciala in konkurenčnosti inovativnih zagonskih podjetij in posledično k znižanju stopnje njihove umrljivosti v začetnih fazah razvoja.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja podpornih storitev in drugih aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija, ki se brezplačno zagotavljajo ciljnim skupinam, opredeljenim v točki 3 tega javnega razpisa, tj. inovativnim potencialnim podjetnikom in inovativnim zagonskim podjetjem.

Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s:

 • promocijo inovativne podjetniške kulture:
 • informiranjem in promocijo,
 • start-up dogodki;
 • izvajanjem celovitih podpornih storitev:
 • start-up programi (pred-inkubacijski, inkubacijski in horizontalni pospeševalniški),
 • start-up svetovanjem,
 • start-up mentoriranjem in
 • ekspertnim svetovanjem.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.841.666,67 evrov.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Rok za predložitev vlog je 13. 5. 2024.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonski številki: (02) 234-12-38, (02) 234-12-81 in (02) 234-12-46 ali na e-naslovu: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si. Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj