Rok za predložitev dokazil o dejanski škodi v gospodarstvu po poplavah je podaljšan do 22. aprila 2024

Rok za predložitev dokazil o dejanski škodi v gospodarstvu po poplavah je podaljšan do 22. aprila 2024

02. 04. 2024

Vir in informacije: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, 21. 3. 2024, https://ssgz.gzs.si/

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je za gospodarske subjekte, prizadete v poplavah v avgustu 2023, podaljšalo rok za predložitev dokazil o dejanski škodi v gospodarstvu za en mesec, in sicer do ponedeljka, 22. aprila 2024.

Oškodovanci, ki so v avgustu 2023 utrpeli škodo v poplavah, so danes prejeli elektronski poziv ministrstva o enomesečnem podaljšanem roku za predložitev dokazil o dejanski škodi. Nov rok za oddajo dokazil je 22. april 2024. Ministrstvo je podaljšalo rok z namenom, da prizadetim gospodarskim subjektom omogoči dovolj časa za pridobitev ustreznih uradnih dokazil o škodi.

Prizadeta podjetja morajo namreč za škodo na strojih, opremi in zalogah predložiti cenilna poročila. Kot ustrezna veljajo cenilna poročila treh vrst cenilcev:

  • pooblaščeni ocenjevalci vrednosti (register je dostopen na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo),
  • sodni cenilci (register je dostopen na spletni strani Ministrstva za pravosodje),
  • zavarovalniški cenilci (praviloma, če so bili stroji, oprema, zaloge, izpad prihodka zavarovani).

Za škodo, nastalo zaradi izpada prihodka, zadoščajo zahtevani računovodski podatki o dodani vrednosti.

Pri obdelavi vlog je zaradi izredno velikega števila oškodovancev ključna popolna vloga, ki bo omogočila takojšnjo obdelavo primera. Na ministrstvu prosimo vse oškodovance, da so pri izpolnjevanju natančni in sledijo navodilom za izpolnitev, ki so jih prejeli po elektronski pošti. 

Vsi oškodovanci se lahko za več informacij obrnejo na telefonsko številko 114 ali na e-naslov poplave2023.mgts@gov.si ter na spletno stran Ukrepi za oceno in povračilo škode | GOV.SI.

Vir: gov.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj