Evropska sredstva za spodbujanje zaposlovanja

Evropska sredstva za spodbujanje zaposlovanja

02. 04. 2024

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, 28. 3. 2024, www.gov.si

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je izdalo dve odločitvi o podpori, ki spodbujata zaposlovanje, in sicer za projekt Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli me+ in finančni prispevek za Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+.

Evropska sredstva bodo v obeh primerih prispevala k izboljšanju dostopa do čimprejšnje in kakovostne zaposlitve ter k socialni vključenosti brezposelnih oseb.

Ministrstvo je odobrilo finančni prispevek iz Evropskega socialnega sklada plus kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek za projekt »Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me+«. Namen projekta, ki ga bo kot izvajalec ukrepov Aktivne politike zaposlovanja izvajal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju ranljivih brezposelnih oseb iz ciljne skupine, in sicer vsaj za obdobje najmanj 12 mesecev. Vključenim osebam bo omogočen lažji prehod iz brezposelnosti v redno zaposlitev, pridobitev novih delovnih izkušenj in kompetenc, kar bo pomembno doprineslo k njihovi dolgoročni socialni vključenosti ter enakim možnostim na trgu dela. Ciljna skupina so brezposelne osebe z visokim tveganjem za nastanek dolgotrajne brezposelnosti, dolgotrajno brezposelni, zlasti nizko izobraženi in starejši od 50 let.

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo projekta »Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me+« znaša 120.960.000,00 evrov od tega znaša podpora Evropske unije skoraj 92 milijonov evrov, natančneje 91.932.736,69 evrov.

Ministrstvo je odobrilo tudi  finančni prispevek iz Evropskega socialnega sklada plus kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek za »Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trideset večletnih projektov socialne aktivacije+. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale različne aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin. Izvajalci projektov bodo zagotavljali povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 19.999.875,00 evrov od tega znaša podpora Evropske unije dobrih 14,2 milijona evrov, ali natančneje 14.299.910,60 evrov. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo javni razpis v Uradnem listu RS predvidoma objavilo v petek, 29. marca 2024.

Oba odobrena projekta se izvajata v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj