Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+

02. 04. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 29. 3. 2024, Stran: 749

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 30 večletnih projektov socialne aktivacije+ (v nadaljevanju: SA+), v okviru katerih se bodo izvajali programi SA+, in ki bodo zagotavljali povezovanje slednjih z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov SA+ se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin (v nadaljevanju: udeleženci).

Javni razpis je, glede na obravnavane ciljne skupine, ki so opredeljene v 5. poglavju tega javnega razpisa, razdeljen na 3 ločene sklope. Specifike posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa; v kolikor teh specifik ni, veljajo enake določbe za vse sklope.

Posamezen program SA+ se bo izvajal 8 mesecev, pri čemer bo izvedba potekala po naslednjih fazah:

  • 1. faza: traja 1 mesec in je namenjena pripravam na izvajanje programa,
  • 2. faza: traja 6 mesecev in je namenjena neposrednemu izvajanju programa z udeleženci,
  • 3. faza: traja 1 mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z udeleženci po izhodu iz programa.

Pri tem se bodo posamezni programi SA+ prekrivali na način, da se bo vzporedno z izvajanjem 3. faze posameznega programa, izvajala že tudi 1. faza naslednjega programa.

V okviru izvajanja programov SA+ bodo morali izbrani prijavitelji izvajati tudi aktivnosti za promocijo programa/projekta SA+ in krepitev sodelovanja z različnimi deležniki ter aktivnosti vodenja programa oziroma projekta. Te aktivnosti se morajo izvajati celoten čas izvedbe programa SA+, tj. izvedbe faz od 1 do 3.

V vsakem posameznem kraju izvedbe, določenem za posamezen projekt v Prilogi št. 5 razpisne dokumentacije, mora biti predvidena izvedba 5 programov SA+.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna razpoložljiva višina nepovratnih namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2024 do 2027 znaša največ 19.999.875,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo vlog je 6. 5. 2024, najkasneje do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po e-pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si  s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+« (za Andrejo Mrežar). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je možno posredovati najkasneje do 26. 4. 2024, zadnji odgovori bodo objavljeni najkasneje do 30. 4. 2024.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji informativne delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni predvidoma 5 dni pred izvedbo delavnice, in sicer na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj