Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024

02. 04. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 29. 3. 2024, Stran: 783

V Javnem razpisu za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 (Uradni list RS, št. 106/23) se v poglavju 1. Predmet javnega razpisa točki 1.2 in 1.3 spremenita tako, da se glasita:

»1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023 znaša do 296.595,20 eurov.

1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:

  • PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 - sektor čebelarskih proizvodov - EU, v višini do 148.297,60 eurov,
  • PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027- sektor čebelarskih proizvodov - slovenska udeležba, v višini do 148.297,60 eurov.«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj