Zaprtje Javnega razpisa za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (oznaka: NOO - DO OVE 2023)

Zaprtje Javnega razpisa za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (oznaka: NOO - DO OVE 2023)

02. 04. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 29. 3. 2024, Stran: 749

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 - ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) objavljamo zaprtje javnega razpisa z naslednjo vsebino:

  1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
  2. Naziv javnega razpisa: Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (oznaka: NOO – DO OVE 2023), v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja C1 »Zeleni prehod«, Komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije«, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v Uradnem listu RS, št. 50/23 dne 5. 5. 2023, št. objave Ob-2131/23.
  3. Javni razpis iz prejšnje točke se zapre z dnem objave tega obvestila. Vloge, ki prispejo za odpiranja, ki so v razpisu predvidena po datumu objave tega obvestila, bodo zavržene.
  4. Razlog za zaprtje javnega razpisa iz 1. točke je sprememba Načrta za okrevanje in odpornost v letu 2023.

Razpisnik: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj