Ugodni viri financiranja podjetij - povratna in nepovratna sredstva

Ugodni viri financiranja podjetij - povratna in nepovratna sredstva

19. 03. 2024

Datum: 27. marec 2024, od 9.00 do 11.00 ure

Kraj: na spletu preko aplikacije ZOOM

Načrtujete investicijo, razvijate nove tehnologije ali izdelke in potrebujete finančna sredstva? Potem ne odlašajte in se prijavite na brezplačno spletno delavnico: »Ugodni viri financiranja podjetij - povratna in nepovratna sredstva« ter si zagotovite večjo konkurenčnost vašega podjetja na trgu.

OOZ Domžale vas vabi na brezplačno spletno delavnico, kjer boste spoznali, kateri ugodni viri financiranja so vam na voljo, kakšnim pastem se morate izogniti ter kaj vse je potrebno upoštevati pri odločitvi glede investicije.

Seznanili se boste s postopkom pridobivanja nepovratnih sredstev, kako prijaviti projekt, na katerem boste uspešni, čemu se izogibati ter primeri slabe in dobre prakse.

Pridobivanje primernih dolgoročnih in lastniških virov je tradicionalno največji izziv za vsako podjetje, še posebej za mala in srednja podjetja, ki so v kriznih časih najbolj izpostavljena gospodarskim razmeram. Dostopnost zunanjih virov sredstev je bila v zadnjih letih manjša od potreb podjetij, zato se podjetja dostikrat niso odločala za investicije, čeprav so bile le-te nujno potrebne. V zadnjem času je na voljo vse več virov financiranja za podjetja in možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev, zato je pomembno, da se podjetja seznanijo z možnostmi glede različnih virov financiranja, tako povratnih kot nepovratnih.

Načrtujete investicijo, razvijate nove tehnologije ali izdelke in potrebujete finančna sredstva? Evropska in nacionalna sredstva so postala pomemben vir financiranja razvoja podjetij. Nepovratna sredstva in ugodne kredite je mogoče pridobiti tako za financiranje investicij, razvoj novih izdelkov, kot tudi za zaposlovanje novih sodelavcev, kar omogoča povečanje konkurenčnosti podjetja na trgu.

Poleg priložnosti je pomembno tudi poznati pasti tako glede pridobivanja nepovratnih kot povratnih sredstev.

Prav zato so za vas pripravili delavnico, na kateri se boste lahko seznanili z vsemi informacijami o ugodnih virih financiranja, tako nepovratnih kot povratnih, pasteh in primerih dobre prakse ter še mnogo več.

Vsebina:

 • Različni viri financiranja
 • Pasti v postopku iskanja investicij
 • Kaj vse je potrebno upoštevati pri odločitvi glede investicije
 • Nujnost investicije in zdržnost finančne konstrukcije
 • Kateri  ugodni viri financiranja so na razpolago (SPS, SID, ostali viri, krediti za energetsko učinkovitost, itd.)
 • Katera nepovratna sredstva so na voljo?
 • Kako do nepovratnih sredstev?
 • Pasti in priložnosti pri nepovratnih sredstvih
 • Postopek pridobitve nepovratnih sredstev
 • Kako pripraviti projekt, da boste na razpisih uspešni
 • Na kaj je potrebno paziti pri prijavi na razpis
 • Čemu se izogibati
 • Primeri dobre in slabe prakse

Z vami bodo predavatelji:

 • Peter Božič je magister ekonomije in ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva. Po končanem študiju si je več let nabiral izkušnje pri financiranju izvoznih transakcij pri SID banki. Svojo pot je nadaljeval kot ocenjevalec kreditnega tveganja za segment srednje velikih in velikih družb pri Sberbanki/N Banki. Trenutno zaseda delovno mesto strokovnega sodelavca za upravljanje kreditnih tveganj v BKS Bank AG, Podružnici Ljubljana. Njegovo sedanje delo je kombinacija aktivnosti odobravanja kreditnih, garancijskih in leasing poslov v banki.
 • Boštjan Butolen je po izobrazbi magister ekonomskih in poslovnih ved in ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva. Delal je v različnih bančnih skupinah, kjer je bil odgovoren za različna bančna in lizing področja - večinoma na področju prodaje in na področju poslovanja s tveganji. Ima 16 let vodstvenih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v bančništvu, kjer je opravljal funkcije vodje prodaje za podjetja, vodje poslovne enote, 12 let je bil tudi direktor podjetja Sparkasse leasing S d.o.o., kjer je bil odgovoren za področje upravljanja s tveganji. Bil je zadolžen tudi za implementacijo in vodenje različnih projektov, katerih rešitve so v organizacijah, kjer je delal v uporabi še danes, nekateri od njih so: segmentacija in uvedba poslovanja z različnimi velikosti podjetij v bančno okolje, združitev in preoblikovanje dveh lizing družb, uvedba računovodskih standardov IFRS-9 in IFRS 16 v poslovanje lizing družbe, implementacija procesov in orodij za odobravanje bančnih in lizing naložb, sodelovanje z zunanjimi institucijami za pridobivanje sredstev strank, uvedba pilotnega projekta socialnega bančništva… Trenutno je v BKS banki odgovoren za poslovanje poslovne enote Domžale, ki obsega tako poslovanje s podjetji različnih velikosti kot poslovanje prebivalstva na področju prodaje.
 • Špela Lunar je magistra družboslovne informatike in ima večletne izkušnje s področja projektnega menedžmenta. Že tekom študija je svoje izkušnje s področja organizacije in koordinacije dela pridobivala na različnih delovnih mestih. Po končanem študiju se je zaposlila kot koordinator projektne pisarne, kjer je vodila in koordinirala delo na mednarodnih in državnih projektih in kjer je pripravljala različne prijavne vloge za razpise. Izkušnje je nabirala tudi v bančnem sektorju. Sedaj vodi podjetje Lunar Consulting, kjer nudijo celostno podporo podjetjem od priprave ideje v projekt ter vse do poročanja o napredku projekta. Vizija podjetja je, da postanejo trden most do obsežnih finančnih priložnosti, zlasti nepovratnih sredstev.

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj