Javni razpis za sofinanciranje novih turističnih produktov v občini Dolenjske Toplice

Javni razpis za sofinanciranje novih turističnih produktov v občini Dolenjske Toplice

19. 03. 2024

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občina Dolenjske Toplice, 15. 3. 2024, www.dolenjske-toplice.si

Cilj razpisa: Cilj razpisa je finančno podpreti nove turistične produkte v občini Dolenjske Toplice, ki bodo turistom kontinuirano na voljo najmanj dve leti in bodo prispevali k povečanju turističnega obiska in trajnostnem razvoju v destinaciji Dolenjske Toplice.

Turistična dejavnost postane gospodarska dejavnost, ko generira nova delovna mesta in ostale oblike dela, ki z dodano vrednostjo omogočajo nadaljnjo rast in razvoj. Turizem je  pomembna družbena dejavnost, ki vpliva na razvoj občine in celotne regije. Utrjuje prepoznavnost ter s tem krepi blagovno znamko in njegovo identiteto v širši regiji.

Predmet razpisa: Predmet sofinanciranja so turistični produkti v občini Dolenjske Toplice, ki bodo začeli z delovanjem po dnevu objave tega razpisa in najkasneje do konca septembra 2024 in bodo turistom kontinuirano na voljo najmanj 24 mesecev. Kontinuirano delovanje pomeni jasno določen in nespremenljiv delovni čas s stalno dosegljivostjo osebja v času delovanja turističnega produkta.

Predmet sofinanciranja v okviru zgoraj definiranih turističnih produktov so nove zaposlitve v turizmu in ostale oblike dela, ki so potrebne za izvajanje novih turističnih produktov, ter s tem povezani stroški (potni stroški, prehrana). Predmet sofinanciranja so lahko zaposlitve za določen ali nedoločen čas ter druge oblike dela, ki se lahko izvajajo v obliki študentskega dela, prek avtorske in podjeme pogodbe, pogodbe o poslovodenju, osebnega dopolnilnega dela, samostojnega podjetništva, začasnega in občasnega delo upokojencev, pripravništva, pogodbe o poslovnem sodelovanju, idr.

Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, potrebni za vzpostavitev in izvajanje novih turističnih produktov, kot so promocijski material in oglaševanje, postavitev označevalnih tabel, fizična ureditev prostora oziroma lokacije za delovanje turističnega produkta ipd.

Z izbranimi izvajalcem turističnega produkta bo sklenjena pogodba. Izplačilo bo izvedeno v, dveh delih, 30% ob podpisu pogodbe in 70% ob vzpostavitvi turističnega produkta, v letu 2024.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prijavitelji so pravne osebe in fizične osebe, in sicer:

  • društvo ali druga organizacija (zasebni zavod, agencija, zveza in drugo),
  • podjetje ali organizacije registrirane za izvajanje turistične, kulturne, prireditvene, športne, mladinske, humanitarne in izobraževalne dejavnosti,
  • fizične osebe.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: V letu 2024 Občina Dolenjske Toplice za sofinanciranje novih turističnih produktov v občini Dolenjske Toplice razpisuje sredstva v skupni višini do 12.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Dolenjske Toplice

Rok: Razpisni rok se prične z dnem objave in traja do vključno 19. 4. 2024, do 10.00 ure.

Dodatne informacije: Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Polona Vrtar, Tel: (07) 38 45 189, e-naslov: polona.vrtar@dolenjske-toplice.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo s spletne strani občine: www.dolenjske-toplice.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

 

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj