SPS tudi letos razpisuje ugodne kredite za podjetja, ki so utrpela posledice energetske krize

SPS tudi letos razpisuje ugodne kredite za podjetja, ki so utrpela posledice energetske krize

12. 03. 2024

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica računovodskih servisov, 23. 2. 2024, www.gzs.si

Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa P7K 2024 - Krizno likvidnostni kredit razpisuje skupno novih 21,70 mio EUR likvidnostnih posojil za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Za posojila v višini od 15.000 EUR do 100.000 EUR bodo lahko zaprosila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo. Kredit, ki ga lahko podjetja pridobijo od SPS, je bil objavljen 23. februarja 2024, z oznako P7K 2024 - Krizno likvidnostni kredit na spletni strani SPS in v Uradnem listu RS št. 15/2024. Podjetjem bo služil kot hitra in ugodna pomoč pri saniranju posledic energetske krize.

Podjetje, ki želi kandidirati na razpisu P7K 2024 - Krizno likvidnostni kredit mora izpolnjevati pogoje iz javnega razpisa, med katere bi izpostavili: podjetje mora biti ustanovljeno pred 1. 1. 2022, ima vsaj 1 zaposlenega, izkazuje bonitetno oceno vsaj SB8, njegov letni strošek energije pa je v letu 2022 znašal vsaj 3 % glede na čiste prihodke od prodaje.

Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup novih strojev ali opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev ter drugih operativnih stroškov vključno z zaračunanim pripadajočim DDV na upravičene stroške. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 EUR vrednosti kredita. 

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ ena vloga za kredit z ugodnimi kreditnimi pogoji, ki se kažejo v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju
 • 8 menic podjetja za kredite od 15.000 EUR do 50.000 EUR
 • 8 menic podjetja in osebno poroštvo za kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR
 • nižji obrestni meri (fiksna obrestna mera 2,0 %)
 • daljši ročnosti kredita
 • odplačilna doba od 2 do 5 let za kredite od 15.000 EUR do 50.000 EUR
 • odplačilna doba od 2 do 7 let za kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke:

 • 15. 3. 2024, do 14 ure
 • 15. 4. 2024, do 14 ure
 • 7. 5. 2024, do 14 ure

V kolikor bo po razpisanih sredstvih veliko povpraševanje se lahko razpis tudi predčasno zapre. 

Postopek priprave vloge je nezahteven. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj