Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2024

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2024

12. 03. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 8. 3. 2024, Stran: 513

Predmet razpisa: Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev RRC GS za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program RRC GS), ki jih razpisuje RRC Koper v sodelovanju z občinami Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Izola, Koper, Piran, Sežana ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Namen razpisa: Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve. Garancija RRC GS predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja (z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe z dolpolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, zadruge, socialna podjetja in društva), ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina garancijsko-posojilnega potenciala RRC GS:

RRC Koper v letu 2024 razpisuje posojila v predvidenem skupnem znesku 1.500.000,00 eur.

Sredstva so namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih podjetij, s sedežem v občinah:

OBČINA

RAZPIS RRC GS

Ankaran

45.900,00

Hrpelje - Kozina

7.500,00

Ilirska Bistrica

13.500,00

Izola

118.500,00

Koper

726.600,00

Piran

241.500,00

Sežana

339.000,00

OOZ Sežana

7.500,00

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu ter sredstev, ki so oziroma bodo na voljo.

Garancije oziroma soglasja za posojila se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež in lokacijo naložbe oziroma za prosilce, ki investirajo na območju teh občin.

Razpisnik: Regionalni razvojni center Koper

Rok: Razpis je odprt do 31. 12. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev garancije je razvidna iz Obrazca 1 - Vloga, ki ga lahko upravičenci dobijo na naslednjih mestih:

  • v Regionalno razvojnem centru Koper, Ulica 15. maja 19, Koper, Tel: (05) 66-37-583 (Irena Cergol) ali na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod rubriko Garancijska shema: www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html;
  • Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., Liminjanska cesta 96, Portorož, Tel: 041/870-401, Kontaktna oseba: Alberto Manzin;
  • Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, Tel: (05) 73-44-362 ali na www.ora.si;
  • Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, Tel: (05) 71-12-310, Kontaktna oseba: Tina Kocjan.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj