Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

12. 03. 2024

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 8. 3. 2024, Stran: 485

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 79.110, 79.120, 93.292, 49.392 ali 82.300, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102, 56.105, k uvajanju ekološkega ali trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah (turistične atrakcije so zabaviščni in tematski parki,

živalski vrtovi in akvariji, muzeji in galerije, interpretacijski centri, gradovi, muzejske železnice in drugo), gorskih in kongresnih centrih, ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih ali trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike, turistične atrakcije in agencije ter gorske in kongresne centre, ki na podlagi tega lahko vstopijo v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST).

Cilj javnega razpisa bo dosežen s sofinanciranjem stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih in trajnostnih znakov. Ponudniki v gostinstvu in turizmu morajo za pridobitev znaka Slovenia Green najprej pridobiti enega izmed mednarodno prepoznanih in s strani sheme verificiranih trajnostnih znakov.

Implementacija mednarodnega standarda v poslovanje zahteva določena finančna, časovna in kadrovska sredstva. Predvsem je pomembno, da so ponudniki v turizmu in gostinstvu seznanjeni s prednostmi certifikata s poudarkom na izboljšanju poslovnih procesov in finančnih prihrankih, pa tudi z merili in zahtevami, ki jih je potrebno izpolniti za pridobitev določenega certifikata.

Letos je poleg področja turističnih nastanitev, atrakcij, agencij in gostinstva, novost v ZSST certificiranje gorskih in kongresnih centrov.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU - EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, Authentic Luxury, Hostelling International Quality & Sustainability, B Corp in Good Travel Seal.

Prijavitelj lahko v vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo, gorski ali kongresni center.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev je 300.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 7. 6. 2024.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo prijavitelju dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgts@gov.si s pripisom: JR okoljski znaki.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgts.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva Javne objave Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: www.mgts.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj