LIFT 2024

LIFT 2024

05. 03. 2024

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Kovačnica - podjetniški inkubator Kranj, https://kovacnica.si/

Lift je program spodbujanja podjetništva, osredotočen na inovativne podjetnike s potencialom za rast, katerih podjetja so stara med 0 in 5 let.

Program ponuja celovito podporo, tako vsebinsko kot finančno, za razvoj podjetij in spodbujanje rasti.

Sestavljen je iz skupinskih izobraževalnih delavnic, mentorstva in ekspertnega svetovanja za podjetnike ter njihove ekipe.

LIFT je program spodbujanja podjetništva, z nagradnim skladom 30.000 €, ki je zasnovan za tiste, ki želite osvojiti svet s svojimi idejami. Z osmimi izjemnimi delavnicami, predavatelji, ki so izkušeni podjetniki in strokovnjaki na svojem področju, ti Lift prinaša neprecenljivo znanje in praktične usmeritve za rast tvojega podjetja. V Liftu ne iščemo le obetavnih idej, temveč strastne ekipe, ki stremijo k ustvarjanju ali fizičnih produktov ali iskanju rešitev za zdravstvene izzive.

Program Lift spodbuja inovativna podjetja, ustvarja delovna mesta in krepi gospodarsko okolje. Cilji programa vključujejo rast in razvoj podjetij, povečanje inovacijske dejavnosti, podporo mednarodnemu poslovanju, izboljšanje preživetja novih podjetij ter premagovanje ovir za hitro rast. Poleg tega program spodbuja nastanek podjetij z višjo dodano vrednostjo v primerjavi s slovenskim povprečjem.

Pogoji za sodelovanje v programu Lift:

  • opravljena registracija, rok za prijavo je 25. 3. 2024,
  • samostojni podjetniki posamezniki, mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21) ter na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost.
  • novonastala podjetja, na dan prejetja nagrade vpisana manj kot pet let v ustrezen register,
  • podjetniške skupine (in ne podjetnik posameznik), ki še nimajo registriranega podjetja, vendar pa imajo poslovno idejo in nameravajo jo v roku 6 mesecev od prijave v program, registrirati podjetje,
  • prednost pri prijavi bodo imeli prijavitelji, katerih poslovna ideja oz. podjetje deluje na področju MED TECH - medicinske tehnologije, pripomočki in storitve (v nadaljevanju MED TECH).

Po zaključenem izobraževalnem delu Lifta: delavnice, mentoriranje in ekspertno svetovanje, bo predvidoma v novembru 2024 organiziran demo dan - predstavitev prijaviteljev pred strokovno komisijo. Datum, način izvedbe in pravila demo dneva, bodo udeležencem posredovani naknadno in pravočasno tekom izvajanja Lifta. K sodelovanju na demo dnevu bo povabljenih 6 najboljši podjetnikov oz. podjetniških ekip – udeležencev Lifta. Pogoj za sodelovanje na demo dnevu je 80 % udeležba na izobraževalnih delavnicah. 3 najboljša podjetja bodo nagrajena z nagrado v višini 10.000 €, pri čemer je ena nagrada namenjena podjetnikom iz področja MED TECH.

Več o tem

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj