Javni razpis za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra (EPC) za leti 2014 in 2015

Javni razpis za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra (EPC) za leti 2014 in 2015

26. 06. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 21. 6. 2013, Stran: 1872

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja EPC v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015.

EPC bo v skladu s členom 4 (1) in ukrepom 10.2 Sklepa 1926/2006/ES – EAHC/2011/CP/ECCNET:

 • nudil podporo potrošnikom pri reševanju njihovih čezmejnih pritožb in sporov (v zvezi z nakupi blaga in storitev na trgih drugih držav članic);
 • dajal potrošnikom relevantne informacije v zvezi s pravicami pri nakupovanju blaga in storitev na enotnem trgu (na primer o veljavnih predpisih v drugih državah članicah, o tržnih praksah, pripravljal in izdajal informativne brošure, zloženke itd.);
 • spodbujal razvoj postopkov alternativnega reševanja potrošniških sporov;
 • izvajal druge projektne aktivnosti z namenom približati trge drugih držav članic potrošnikom v Republiki Sloveniji.

MGRT bo sofinanciral delovanje EPC samo v primeru, da bo prijavitelj izbran tudi na razpisu EAHC za leti 2014 in 2015.

Cilji sofinanciranja delovanja EPC v Republiki Sloveniji so:

 • obveščanje potrošnikov;
 • pomoč potrošnikom pri reševanju pritožb;
 • promocija razvoja postopkov alternativnega reševanja potrošniških sporov;
 • promocijske aktivnosti;
 • mreženje in povratne informacije;
 • sodelovanje s podjetniškimi združenji;
 • sodelovanje z izvršilnimi organi;
 • zagotavljanje visoke kakovosti storitev.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev v letu 2014 je največ do 97.940,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo prijav je 8. julij 2013, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 10. in 11. uro, po telefonu: (01) 400-37-91. Vsa morebitna vprašanja lahko prijavitelji posredujejo tudi pisno po pošti na naslov ministrstva, ali na faks: (01) 400-35-88, ali na e-naslov gp.mgrt@gov.si. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa je Miha Berdnik.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj