Javni razpis P7K 2024 - Krizno likvidnostni kredit

Javni razpis P7K 2024 - Krizno likvidnostni kredit

27. 02. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 15, Datum: 23. 2. 2024, Stran: 337

Predmet razpisa: Predmet produkta so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen razpisa: Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
 • nižji obrestni meri kredita,
 • brez stroškov odobravanja in vodenja,
 • nižjih zavarovalnih zahtevah,
 • ročnosti kredita,
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 • »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi znesek razpisa je v višini 21.700.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:

 • 15. 3. 2024 do 14. ure,
 • 15. 4. 2024 do 14. ure,
 • 7. 5. 2024 do 14. ure.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na dan prijavnega roka.

Javni razpis bo odprt do 7. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 7. 5. 2024, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 14. uri na zadnji dan prijavnega roka 7. 5. 2024 ali po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-88, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: razpisi@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj