Sprejet Program za odpravo posledic škode v gospodarstvu po avgustovskih poplavah

Sprejet Program za odpravo posledic škode v gospodarstvu po avgustovskih poplavah

20. 02. 2024

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 15. 2. 2024, www.gov.si

Vlada je 15. februarja 2024 sprejela program za odpravo posledic škode v gospodarstvu po avgustovskih poplavah in v proračunu zagotovila sredstva za povračilo škode v skupni višini 195 milijonov evrov. Hkrati je potrdila tudi dopolnitev predhodnega programa.

Sprejeti Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v avgustu 2023 v skupni višini 230 milijonov evrov bo pravna podlaga za izplačilo preostalega dela pomoči gospodarstvu. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je za odpravo posledic škode v gospodarstvu po teh poplavah že izplačalo 35.351.035,34 evrov preplačil za 957 oškodovancev, skupni znesek vseh izplačanih predplačil pa bo znašal 35.418.004,40 evrov, ker bo v letu 2024 izplačano predplačilo še dodatnemu oškodovancu.

V letu 2024 bo ministrstvo na podlagi sprejetega programa lahko izplačalo preostalo pomoč gospodarstvu. Pomoč je namenjena gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodom in zadrugam za škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka. Višina posameznega izplačila bo odvisna od dokazane škode in bo znašala 45 odstotkov škode, v primeru, če oškodovanec ni imel ustreznega zavarovanja oziroma 60 odstotkov škode (v katero je vključen tudi znesek zavarovalne vsote), v primeru, če je imel oškodovanec sklenjeno zavarovanje.

Skupna škoda v gospodarstvu je bila za 1239 oškodovancev ocenjena na slabih 385 milijonov evrov, od tega:

  • 170 milijonov evrov za stroje in opremo,
  • 92 milijonov evrov za zaloge in
  • 123 milijonov evrov zaradi izpada prihodka.

Naslednji koraki

Na podlagi sklepa vlade bo ministrstvo vsem oškodovancem iz gospodarstva, ki so oddali oceno škode, po elektronski pošti posredovalo poziv za dokazilo dejanske škode. V ta namen bodo morali oškodovanci za škodo na strojih, opremi in zalogah predložiti ustrezna cenilna poročila. To so poročila, ki jih izdajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti (register vodi Slovenski inštitut za revizijo), sodni cenilci (register vodi Ministrstvo za pravosodje - Imenik sodnih cenilcev) ali zavarovalniški cenilci, v kolikor je oškodovanec imel škodo zavarovano.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj