Sprememba Javnega razpisa za finančni produkt - AGRO FI mladi

Sprememba Javnega razpisa za finančni produkt - AGRO FI mladi

20. 02. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 16. 2. 2024, Stran: 281

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt - AGRO FI mladi, št. 3301-1/2024-SRRS-5, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 9/24 z dne 2. 2. 2024, in sicer kot sledi:

I. V preambuli razpisa se za besedilom »Pravilnika o dodeljevanju spodbud v kmetijskem in gozdarskem sektorju, sektorju ribištva in akvakulture ter na podeželju z dne 30. 1. 2024,« doda besedilo »Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.),«.

II. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina in vir sredstev«, se besedilo prvega odstavka oziroma višina sredstev v tabeli spremeni in se po novem glasi:

Skupni razpisani znesek finančnega produkta AGRO FI mladi je:

Vir sredstev

Razpisana sredstva

Slovenski regionalno razvojni sklad

12.403.125 EUR razvojnih posojil

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023-2027

2.976.750 EUR sredstev za portfeljske garancije

1.275.750 EUR za subvencijo obrestne mere ter kapitalska znižanja do porabe sredstev

III. Spremembe javnega razpisa veljajo od 19. 2. 2024 naprej.

IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj