Začetek javne razprave o predlogu novele Zakona o spodbujanju investicij

Začetek javne razprave o predlogu novele Zakona o spodbujanju investicij

22. 12. 2023

Objavljeno: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 15. 12. 2023, www.gov.si

Na spletnem portalu eDemokracija so javno objavili predlog novele Zakona o spodbujanju investicij. Predlog novele bo v javni obravnavi do 15. januarja 2024. Zakon novelirajo zaradi prenosa določil uredbe Komisije EU o razglasitvi nekaterih pomoči za združljive z notranjim trgom, kar je nujno za ohranjanje skladnosti s pravili EU glede državne pomoči.

Predlog novele Zakona o spodbujanju investicij so pripravili, saj je v slovenski pravni red potrebno prenesti posodobljena določila Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom oziroma Uredbe o splošnih skupinskih izjemah (angleško General Block Exemption Regulation – GBER).

GBER določa pogoje, pod katerimi je državna pomoč dopustna, in sicer na podlagi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Cilj uredbe je tako zagotoviti, da državna pomoč ne izkrivlja konkurence in ne ovira pravilnega delovanja notranjega trga EU.

Korigiranje nacionalne zakonodaje, torej Zakona o spodbujanju investicij, je tako nujno za ohranjanje skladnosti s pravili EU glede državne pomoči in bo omogočilo nadaljnje dodeljevanje pomoči v skladu z zakonom.

Ključne rešitve spremenjenega zakona

S spremembo besedila zakona spreminjajo dikcije pomenov izrazov na način, da je jasno, da investitor vlogo za investicijsko spodbudo lahko odda tudi preden ima v Sloveniji registrirano gospodarsko družbo ali podružnico tujega podjetja. Ob tem velja pogoj, da ima investitor bodisi gospodarsko družbo bodisi podružnico tujega podjetja v Sloveniji registrirano najkasneje v trenutku izplačila spodbude.

Predlog novele uvaja možnost pridobitve spodbude za podružnico tujega podjetja. Možnost ustanovitve in pridobitve spodbude za podružnico tujega podjetja bo veljala zgolj za gospodarske družbe s sedežem v državah članicah EU. Za ostale gospodarske družbe s sedežem v tretjih državah, bo še vedno veljalo, da morajo pred izplačilom spodbude v Sloveniji ustanoviti oziroma registrirati gospodarsko družbo.

Določa se tudi triletni rok zaključka investicije. V treh letih od izvajanja investicije morajo biti torej vsa dela končana, investicija pa izvedena v višini, obsegu in času, kot je določeno v pogodbi o dodelitvi spodbude.

Nekaterim dejavnostim, kot denimo proizvodnji in distribuciji energijese že po obstoječi ureditvi ne dodelijo spodbude za investicije po zakonu. Mednje dodajamo dejavnosti:

  • v sektorju lignita in sektor širokopasovnih povezav,
  • na področju shranjevanja in prenosa energije,
  • poleg tega pa tudi projekte operativnih skupin evropskega partnerstva za inovacije (angleško European innovation partnerships - EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Dejavnost ladjedelništva in industrije sintetičnih vlaken se odstrani iz seznama dejavnosti, za katere se spodbude ne dodelijo.

Javna razprava

Javna razprava o osnutku predloga novele Zakona o spodbujanju investicij bo trajala do vključno ponedeljka, 15. januarja 2024. Vsi zainteresirani lahko svoja mnenja in predloge podajo prek spletnega portala eDemokracija, kjer je objavljen osnutek predloga zakona, ali neposredno na e-naslovgp.mgts@gov.si s pripisom »Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij«. V dopisu se sklicujte na številko zadeve IPP 007-309/2023.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj