1. javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

1. javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

19. 12. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 126, Datum: 15. 12. 2023, Stran: 2269

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stroškov, ki nastanejo z vključitvijo vlagatelja iz prvega odstavka 3. člena uredbe v upravičeno shemo kakovosti oziroma z vključitvijo proizvoda vlagatelja iz prvega odstavka 3. člena uredbe v upravičeno shemo kakovosti.

Cilji intervencije: Cilji intervencije podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (v nadaljnjem besedilu: intervencija) so večja ponudba proizvodov iz shem kakovosti na trgu, povečanje dodane vrednosti kmetijskih in živilskih proizvodov ter večja povezanost KMG, vključenih v upravičene sheme kakovosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 838.000,00 eurov.

Razdelitev sredstev po sklopih je naslednja:

a) 400.000 eurov za 1. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je pravna oseba in ni nosilec KMG, ter ima certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti za najmanj dva KMG, pri čemer mora biti nosilec tega KMG vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in

b) 438.000 eurov za 2. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je:

  • nosilec KMG, ki je vpisan v RKG, in ima certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti ali
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na KMG, ki ni nosilec KMG, in ima certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. januarja 2024 od 8. ure do vključno 28. februarja 2024, do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj