Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

28. 11. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 118, Datum: 24. 11. 2023, Stran: 2178

Podpora projektom funkcionalnega razvoja oziroma revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniški inkubatorji) na saniranih površinah povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Zasavski in SAŠA premogovni regiji, ob spoštovanju načela »onesnaževalec plača«. Razvoj ekonomsko poslovne infrastrukture je eden izmed predpogojev za rast in razvoj MSP kot tudi za velika podjetja, kar bo prispevalo k razvoju podjetništva, zaposlovanju in prestrukturiranju premogovne regije ter prispevalo k prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo kar je v skladu s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije (S5) in njenimi prednostnimi področji.

Podjetniški inkubatorji bodo nudili potrebno podporo (zagotavljanje infrastrukturnih pogojev in nudenje podpornih storitev) za nastanek in rast ter razvoj novih podjetij, hkrati pa bodo predstavljali spodbudno okolje oziroma stičišče sodelovanja med podjetji in izobraževalno ter raziskovalno sfero v smeri prenosa znanja, skupnih RRI projektov, prestrukturiranja in razvoja gospodarstva v smeri snovne in energetske učinkovitosti ter okolju prijaznega razvoja premogovnih regij. Ustvarjanje in rast novih podjetij je pomembno z vidika kreiranja novih poslovnih možnosti ter prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest (tako za mlade, izobražene, kot tiste, ki so že oziroma še bodo zaradi prestrukturiranja (opuščanje pridobivanja in rabe premoga) izgubili delovna mesta).

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev.

Predmet javnega razpisa zajema:

  • Namen A: sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev v SAŠA premogovni regiji
  • Namen B: sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev v Zasavski premogovni regiji.

Območje izvajanja javnega razpisa za namen A je ožje območje pravičnega prehoda SAŠA premogovne regije, ki obsega območje občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Območje izvajanja javnega razpisa za namen B je ožje območje pravičnega prehoda Zasavske premogovne regije, ki obsega območje občin: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 34.494.117,64 EUR, pri čemer je razdelitev po namenih sledeča:

  • Namen A: 31.905.882,35 EUR;
  • Namen B: 2.588.235,29 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Rok: Za javni razpis bodo za namen A izvedeni trije roki odpiranja.

  • Rok za predložitev vlog za prvi rok odpiranja je najkasneje do dne 15. 1. 2024.
  • Rok za predložitev vlog za drugi rok odpiranja je najkasneje do 14. 6. 2024.
  • Rok za predložitev vlog za tretji rok odpiranja je najkasneje do 15. 10. 2024.

Za namen B je za predložitev vlog predviden en rok odpiranja.

  • Rok za predložitev vlog je najkasneje do dne 15. 1. 2024.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mkrr@gov.si, s pripisom »za Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in SAŠA premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026«.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo odgovore na vprašanja objavilo najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija, ki podrobneje opredeljuje vsebino javnega razpisa, obrazci razpisne dokumentacije ter vse novosti v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletni strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj