Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027

Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027

21. 11. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 116, Datum: 17. 11. 2023, Stran: 2107

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa za projekte manjšega obsega je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo samo k naslednji prednostni nalogi in pripadajočemu specifičnemu cilju:

Prednostna naloga 3: Dostopna in povezana regija

Specifični cilj 6.3: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi (people-to-people)

V okviru tega specifičnega cilja bodo podprti skupni čezmejni dogodki, ukrepi ozaveščanja in skupno učenje. Namen tega specifičnega cilja je izkoristiti še neraziskane možnosti čezmejnega sodelovanja ter spodbujati ukrepe za izmenjavo znanja in interakcije med ljudmi na obeh straneh meje.

Projekti manjšega obsega morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, učinkov in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem in kazalniki programa.

Podroben opis vsebine prednostne naloge in specifičnega cilja programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, je na voljo v poglavju 2.3.2 IP SI-HR. Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba prebrati in upoštevati opis v okviru prednostne naloge in pripadajočega specifičnega cilja.

V skladu s pogoji tega javnega razpisa se mora projektni predlog nanašati na navedeno prednostno nalogo in specifični cilj programa.

V okviru IP SI-HR bosta podprta naslednja tipa projektov manjšega obsega:

  • projekti čezmejnega sodelovanja in
  • projekti za krepitev medsebojnega zaupanja.

Projekti čezmejnega sodelovanja (v nadaljevanju tip 1) so projekti, ki podpirajo manjše dogodke, namenjene posebnim ciljnim skupinam, kot opredeljeno s projektom in njegovimi cilji.

Projekti za krepitev medsebojnega zaupanja (v nadaljevanju tip 2) so projekti, ki podpirajo večje dogodke, ki bodo imeli vpliv na prebivalce čezmejnega območja. Namen projektov manjšega obsega ni privabljanje turistov ali splošne javnosti, temveč krepitev medsebojnega zaupanja in razumevanja med ljudmi, ki živijo na čezmejnem območju, ter krepitev njihovih medsebojnih vezi.

Programsko območje: Programsko območje obsega devet slovenskih (Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska statistična regija) in osem hrvaških (Primorsko-goranska, Istrska, Zagrebška, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Medžimurska in Karlovška županija ter Mesto Zagreb) NUTS-3 regij.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa za projekte manjšega obsega je na voljo 720.555,00 EUR sredstev ESRR.

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Rok: Projektne vloge za projekte manjšega obsega se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za projekte manjšega obsega, ali dokler so na voljo sredstva. Prijavitelji lahko oddajo projektne vloge neprekinjeno od objave javnega razpisa.

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 31. januar 2024 (ob 12. uri po srednjeevropskem času). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog bodo objavljeni na spletni strani programa: www.si-hr.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom.

Dodatne informacije: Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov preberejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni razpis za projekte manjšega obsega in so objavljeni na spletni strani: www.si-hr.eu. Vprašanja in zahteve za dodatne informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko pošljejo skupnemu sekretariatu po e-pošti na naslov: si-hr.mkrr@gov.si.

Skupni sekretariat zagotovi naslednje informacije in podporo v zvezi z razvojem projektov in pripravo vlog:

  • informacije o programu in javnem razpisu za projekte manjšega obsega,
  • informacije o pripravi in predložitvi vlog,
  • organizacija informativnih delavnic,
  • objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov,
  • objava informacij o odobrenih projektih.

Podporo v zvezi s specifičnimi temami, povezanimi z vsebino projektov manjšega obsega, vključno z informacijami o državnih pomočeh in iskanjem projektnih partnerjev, zagotavljajo predstavniki obeh držav članic (nacionalnih organov).

Kontaktni podatki so navedeni v poglavju 8, podpoglavju 8.2 Priročnika za projekte manjšega obsega in na spletni strani programa.

Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na voljo na spletni strani programa: www.si-hr.eu.

Vse spremembe javnega razpisa za projekte manjšega obsega ali razpisne dokumentacije za projekte manjšega obsega bodo objavljene na spletni strani programa: www.si-hr.eu.

Spremembe tega javnega razpisa za projekte manjšega obsega bodo objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavitelji morajo upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa za projekte manjšega obsega in pripadajoče razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na zgoraj opisan način.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija za projekte manjšega obsega je na voljo na spletni strani programa: www.si-hr.eu.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj