Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

14. 11. 2023

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 9. 11. 2023, www.gov.si

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) 9. novembra 2023 objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenja so aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Javna dela se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju trga dela, programi javnih del pa so izbrani na podlagi javnega povabila.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Predvidena je vključitev 1.500 brezposelnih oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 9.270.400,00 evra. Na podlagi javnega povabila se sofinancirajo stroški zaposlitve dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23. novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti ZRSZ.

Kot dolgotrajno brezposelne osebe se štejejo vse osebe, ki so v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno prijavljene 12 mesecev ali več. Pogoj neprekinjenega trajanja prijavljenosti osebe v evidenci brezposelnih oseb je izpolnjen tudi, če je bila oseba kadarkoli v obdobju 12 mesecev vpisana v evidenci začasno nezaposljivih oseb.

V programe javnih del v splošno družbeno korist iz področij kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture ter drugih programov javnih del se prednostno vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči.

V programe javnih del iz področja socialnega varstva pa bo ZRSZ napotoval tudi dolgotrajno brezposelne osebe, ki so prejemniki denarnega nadomestila in se za vključitev odločijo v času trajanja pravice do denarnega nadomestila.

Prednost pri vključitvi v programe javnih del bodo imeli invalidi in dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Dolgotrajno brezposelna oseba je lahko vključena v javna dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko v skladu s pogoji javnega povabila ponovno vključi, vendar pri istem izvajalcu javnih del najdlje še za tri leta.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj