Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje razvoja lesarstva - BIZI LES

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje razvoja lesarstva - BIZI LES

14. 11. 2023

1 1
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 113, Datum: 10. 11. 2023, Stran: 2045

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja lesarstva - BIZI LES, št. 3021-1/2022-SRRS-24, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 142/22 z dne 11. 11. 2022 s spr. in dop. v št. 25/23 z dne 24. 2. 2023 ter št. 34/23 z dne 24. 3. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 7.000.000 EUR.

Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj