SID banka in gospodarsko ministrstvo vzpostavila nov posojilni sklad v višini 100 milijonov evrov

SID banka in gospodarsko ministrstvo vzpostavila nov posojilni sklad v višini 100 milijonov evrov

02. 11. 2023

Vir in informacije: Zasavska gospodarska zbornica, 24. 10. 2023, www.gzs.si/oz_zasavje/

Slovenskim podjetjem, prizadetim zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize, so za namene investicij in tekočega poslovanja pri SID banki na voljo novi krediti z ugodnimi obrestnimi merami.

Posojilni sklad v višini 100 milijonov evrov je namenjen financiranju tehnološkega razvoja in drugih investicij ali pa financiranju likvidnosti (obratnih sredstev) v podjetjih, prizadetih zaradi ukrajinske in energetske krize.

Slovenskemu gospodarstvu je iz tega sklada za reševanje likvidnosti, podporo investicijam zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ponovno na voljo ugodno financiranje po Programu ORMG2. Cilj programa je prizadetim podjetjem olajšati in poceniti dostop do dolžniškega financiranja ter s tem olajšati poslovanje, ohranjati in krepiti konkurenčnost ter omogočiti nadaljnji razvoj. Krediti končnim prejemnikom nudijo ugodnosti z vidika ročnosti, zavarovanj, moratorijev in obrestnih mer, ki so praviloma nižje od tržnih. Posojila se odobravajo po pravilih državnih oziroma »de minimis« pomoči.

Program omogoča gospodarskim družbam, zadrugam in samostojnim podjetnikom posojila od 100.000 evrov naprej, financira se do 85 % vrednosti naložbe oziroma upravičenih stroškov. Ročnost kreditov znaša najmanj 2 leti, maksimalna možna ročnost kredita za naložbe pa znaša 15 let ter za obratna sredstva največ 8 let. Znesek kredita mora biti skladen s pogoji, kot jih določa naložbena strategija.

Več informacij o financiranju je na spletni strani SID banke, zainteresirana podjetja pa lahko pokličejo na številko: 01 2007 480 ali pošljejo e-sporočilo na naslov: financiranje@sid.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj