Sprememba Javnega razpisa za finančni produkt - BIZI LIKVIDNOST

Sprememba Javnega razpisa za finančni produkt - BIZI LIKVIDNOST

02. 11. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 109, Datum: 27. 10. 2023, Stran: 1955

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt - BIZI LIKVIDNOST, št. 3021-1/2023-SRRS-37, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107/23 z dne 20. 10. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2. »Razpisni pogoji«, podpoglavju oziroma točki 2.2.8 »Posojilni pogoji«, se v 1. točki, podtočki a), v besedilu drugega odstavka, besedi »bazičnih točk« nadomestita z besedo »letno«.

II. V poglavju 2. »Razpisni pogoji«, podpoglavju oziroma točki 2.2.8 »Posojilni pogoji«, se v 2. točki spremeni besedilo prvega odstavka, ki se po novem glasi:

  • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 24 in maksimalno 84 mesecev od datuma podpisa pogodbe oziroma največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe v primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi energetske krize.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj